Produk dan Perkhidmatan

Produk
 Kami menjual semua jenis komputer dan notebook serta perkakasan komputer.

Perkhidmatan
Berikut adalah perkhidmatan yang kami tawarkan:

   1) Computer Repair & Maintenance

       * Ad Hoc Computer Maintenance
       * Computer Service Maintenance (CSM)

   2) Easy Payment Scheme

       * Employed Staff
       * Self Employed
       * Students

   3)Software Development  
   4)Web design & hosting
 
  5)Bunting & Banner
   6) Computer Rent 
   7)Wifi Hotspot System

Servis Computer Secara Berkala


Dalam memastikan keadaan komputer anda sentiasa dalam keadaan terbaik, kami menyediakan perkhidmatan servis komputer kepada syarikat anda. Bagi perkhidmatan servis komputer, ia bergantung kepada masalah komputer tersebut kerana setiap masalah mempunyai cara penyelesaian yang berbeza.ia bergantung samada membaikpulih, menaiktaraf atau membekal komputer dan peralatan IT. Kami menyediakan beberapa pakej yang boleh diguanapakai oleh syarikat anda berdasarkan kepada keperluan syarikat anda.

PAKEJ A –SERVIS SERTA-MERTA (AD-HOC BASIS) AHS:
-pakej ini adalah pakej bajet bagi syarikat-syarikat yang hanya memerlukan bantuan teknikal IT untuk sementara.
 • Ø  Servis bergantung kepada panggilan. Servis hanya akan diberi mengikut temujanji.
 • Ø  Pembantu teknikal hanya akan datang setelah temujanji dibuat.
 • Ø  Temujanji adalah berdasarkan kepada kekosongan masa staf.
 • Ø  Kos baikpulih setiap komputer bergantung kepada jenis kerosakan dan tambahan caj perkhidmatan pada setiap kali lawatan.
 • Ø  Hanya melaksanakan penyelesaian masalah satu masa (one time problem solution).
 • Ø  Skop kerja dan servis yang terhad.
 • Ø  Sesuai bagi syarikat yang tidak mempunyai komputer yang banyak dan kurang memerlukan khidmat servis komputer serta mempunyai bajet yang rendah.
 • Ø  Tidak memerlukan sebarang ikatan kontrak.PAKEJ B- SERVIS BERKALA (CONTRACT SERVICE MAINTENANCE - SLA BASIS) CSM :
-servis berkala adalah satu servis yang telah ditetapkan melalui satu surat akujanji yang dimeterai bersama. Pakej ini dapat menjimatkan kos pengoperasian dan kos perkhidmatan yang dikenakan. Selain itu, anda tidak perlu risau dengan kerosakan pada sistem komputer anda lagi kerana kami sentiasa ada bersama anda untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
 • Ø  Servis ditetapkan dengan satu jadual berkala yang telah dipersetujui.
 • Ø  Terdapat beberapa pakej yang boleh dipilih mengikut keperluan dan kepentingan syarikat anda.
 • Ø  Pembantu teknikal kami akan datang membuat lawatan mengikut jadual dan masa yang telah ditetapkan.
 • Ø  Temujanji adalah berdasarkan pada pakej yang di pilih dan perbincangan.
 • Ø  Ia adalah seperti anda mempunyai pakar IT untuk syarikat anda(pekerja IT sub-kontrak). Anda juga tidak perlu mengambil pekerja IT tetap dan ia dapat menjimatkan kos pengurusan syarikat anda.
 • Ø  Skop kerja dan servis yang lebih luas dan berkesan.
 • Ø   Sesuai bagi syarikat yang mempunyai komputer lebih dari 5 buah dan mempunyai rangkai dalaman (LAN) supaya dapat memastikan setiap komputer dan rangkaian berada dalam tahap yang optimum.
 • Ø  Perlu bagi syarikat yang mementingkan kelancaran dan keberkesanan dalam sistem operasi syarikat supaya dapat meningkatkan produktiviti.PAKEJ C- STAF IT KONTRAK (CONTRACT STAFF IT) CSIT
-Staf kontrak bermaksud ikatan kontrak yang dibuat bagi meletakkan staf IT dijabatan atau pejabat untuk memantau sebarang masalah berkaitan dengan IT dan rangkaian. Pakej ini dapat menjimatkan kos pengoperasian dan kos perkhidmatan.:
 • Ø  Staf IT akan ditempatkan di jabatan atau di pejabat yang telah ditetapkan. Jadual waktu dan masa bekerja juga mengikut perbincangan yang telah dipersetujui.
 • Ø  Tidak perlu mengambil staf IT tetap dan dapat menjimatkan kos pengurusan syarikat.
 • Ø  Dapat melaksanakan penyelesaian masalah sekelip-mata (on time problem solution).
 • Ø  Dapat melaksanakan pemantaun rangkaian setiap masa (realtime network monitoring).
 • Ø  Dapat mengelakkan masalah yang sama timbul dan dapat mengelakkan kebarangkalian masalah lain yang akan timbul.
 • Ø  Sesuai bagi syarikat yang mempunyai komputer lebih dari 5 buah dan mempunyai rangkai dalaman (LAN) supaya dapat memastikan setiap komputer dan rangkaian berada dalam tahap yang optimum.
 • Ø  Perlu bagi syarikat yang mementingkan kelancaran dan keberkesanan dalam sistem operasi syarikat supaya dapat meningkatkan produktiviti.


Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan, sila klik sini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...