Pembayaran

Pembayaran yang hendak dibuat
Nyatakan Pembayaran Lain:
Cara Pembayaran
Nyatakan Cara Pembayaran lain:
Nama:
No K/P:
Nama Syarikat:
Alamat Untuk Dihubungi:
No Tel Pej:
No Tel Bimbit:
Alamat Email:
Nyatakan no invois/sebutharga/pesanan/tempahan:
Jumlah (RM):
Tarikh dan Masa (hh/bb/tt jj:mm am/pm):
No Transaksi/Rujukan mesin (jika ada):*Maklumat penting :
-Semua pemohon tidak dibenarkan membuat pembayaran melalui ejen-ejen. Semua pembayaran hendaklah dibuat terus ke dalam akaun syarikat melalaui pemindahan akaun/cek/bank-in atas nama Marz Computer Trading .
-Pembayaran melalui ejen akan dianggap TIDAK SAH. Hanya pembayaran terus kepada syarikat sahaja yang akan dianggap sah. Pihak syarikat tidak akan bertanggunggjawab ke atas pembayaran yang tidak sah.
-Sila maklumkan kepada pihak syarikat mengenai maklumat pembayaran setelah membuat pembayaran.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...